Ontstaan

De route naar zelfstandigheid van Masterrind is als volgt: In 1994 sloot de Duitse KI SRV een samenwerking verband met WWS ltd. Waardoor de Duitse genetica, veelal gekocht in Nederland en Amerika, beschikbaar kwamen voor de Nederlandse veehouders. Door een fusie tussen SRV en Nordrind ontstond Masterrind. In 2014 werd de Duitse KI Weser Ems Union overgenomen door Masterrind en werd de samenwerking met WWS beëindigd.

Vanaf 1 augustus 2014 is Masterrind Holland BV zelfstandig actief op de Nederlandse markt, en met succes. De stieren Mavid, Fanatic, Beart en natuurlijk Snow vinden hun weg in de Nederlandse markt. Maar ook de jonge stieren zoals Chief, Lendary en Filou vinden gretig aftrek.

Het tonen van dochtergroepen is een echte Duitse gewoonte en op Duitse shows worden er jaarlijks vele groepen getoond. Op de HHH show heeft Masterrind Holland als kleine organisatie reeds Jotan en Snow rf getoond aan het grote publiek. Waarbij Snow rf maar 30 dochters had waaruit gezocht kon worden. Inmiddels is zijn index naar 511€ gestegen en is daarmee de hoogste productiestier met dochters in Nederland.

Gebied

Masterrind bestrijkt een gebied ongeveer drie keer zo groot als Nederland, het aantal koeien in dit gebied is: 900.000! De bedrijfsomvang in het westelijk deel van het Masterrind gebied is vergelijkbaar met de Nederlandse bedrijfsgrootte, hoewel de opschaling ook in dit gebied in rap tempo gaat. De bedrijven in het oostelijk deel van Masterrind zijn van veel grotere omvang. De oude staatsbedrijven zijn veranderd in moderne veehouderijen waar tussen de 500 en 5000 koeien worden gemolken.

Doel

Masterrind Holland is een nieuwe fokkerij organisatie die de veehouders grotendeels via het KI netwerk ten dienste is. Het aanbod vanuit de Masterrind stallen is dermate groot dat er voor elke veehouder wel een aantal stieren in ons pakket zitten. De Duitse KI Masterrind koopt zijn stieren in geheel Noord Europa en Noord Amerika. De aandacht van Masterrind Holland is vooral gericht op kilogrammen eiwit en functioneel exterieur. Maar uitzonderingen zullen de regel bevestigen.

Genomics

Masterrind Holland legt zich vooral toe op de mix van betrouwbare genetica van bewezen stieren en de jonge beloftevolle stieren. De Duitse genomic stieren zijn sinds april 2014 in bezit van een NVI fokwaarde en daaruit blijkt dat de stieren van Masterrind zeer goed mee kunnen. Het Masterrind programma wedt niet op één paard; zo worden er hoge TPI stieren gekocht en gehuisvest in Noord Amerika. De hoge RZG of NVI stieren worden vooral in Europa gekocht en gehuisvest.